Daniëlsweg 4 Heinkenszand 0113 - 568877 traasvloeren@traasvloeren.nl
9Ca-dsc00826.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
beton_1.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
8CI-dsc00796.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
n5Y-1369247604176.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
LAm-1014307_164210287084497_226930859_n.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
dsc00854.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
lnh-15022011801.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
ziekenhuis_oostburg___2_.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
t2U-dsc00069.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
120920111459.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
211120112175.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand

Vloeistofdichte vloeren

Ook in ons vak hebben we dagelijks te maken met milieu aspecten. De regelgeving op dit gebied is constant in beweging. We kennen als vloerenbedrijf  twee belangrijke verschillen n.l.:

  1. Een vloer maken met vloeistofdichte beton
  2. Een vloeistofdichte constructie maken

We kunnen een vloer storten met vloeistofdichte beton; de mortel is van een dusdanige samenstelling dat deze zo goed als niet gevoelig is voor indringing van vloeisof, mits deze op juiste wijze aangebracht en verwerkt is.

U ontvangt van deze beton een KOMO certificaat. Uw vloer is nu vloeistofdicht.

no_24.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand

Vloeistofdichte constructie!

De vloer is nu door de juiste mortel toe te passen vloeistofdicht, maar er kunnen op verschillende manieren misschien nog vloeistoffen weg lekken bijvoorbeeld:

  • Door de aansluitingen wand vloer
  • Door eventuele doorvoeren in de betonvloer
  • Bij de deur loopt de vloer naar buiten af
  • Door eventuele krimpvoegen die in de vloer zijn gezaagd
  • Door aansluitingen van putjes en afvoeren
  • Door eventueel ontstane scheuren in de vloer.

Dit zijn al een heleboel punten waardoor de vloer mogelijk niet voldoet aan de eisen van een vloeistofdichte constructie. De meeste zijn op te lossen door de constructie vooraf  kritisch te bekijken en de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Zo kunnen we alle kritische punten voorzien van een foamband en deze later vloeistofdicht afkitten ook onder KOMO keur. De vloer achter de deuren kunnen we iets naar binnen af laten lopen zodat vloeistoffen nooit naar buiten lopen. Kanten en doorvoeren kunnen we afkitten met een driehoeks voeg welke 1cm boven het hoogste punt van de vloer uit dient te komen.

Een taak van de constructeur is om de wapening zo te berekenen en te laten plaatsen dat de kans op scheurvorming minimaal is. Hij dient hierbij rekening te houden met de belasting, de ondergrond, maar ook de krimp en de kruip van de vloer. Door op plaatsen waar toch scheurvorming valt te verwachten de vloer in te zagen, trachten we de scheurvorming rechtlijnig te laten verlopen. De zaagsneden dienen 10 mm breed te zijn en voorzien van twee gebroken kanten van 45 graden, zodat de kitvoeg minder kans heeft om los te komen.

Dit zijn een aantal punten waaraan voldoende aandacht moet worden besteed en die vooroverleg noodzakelijk maken. Regels voor het maken  van vloeistofdichte vloeren  zijn vastgelegd in een aantal CUR aanbevelingen. De voornaamste hiervan zijn de CUR 64 en de Cur 67. Regels voor het keuren en het "Vloeistofdicht Verklaren van een Vloeistofdichte Voorziening" met als resultaat afgifte van een "VVV" ( voorheen de "PBV") verklaring.

Gemeentes kunnen van u eisen dat er voor uw vloer een "VVV" wordt afgegeven. Een recente versoepeling van de regels betreft werkplaatsen  waar motorvoertuigen worden hersteld of werkzaamheden vergelijkbaar hieraan. Hiervoor is voor de gemeente een "Vloeistofkerende" vloer ook voldoende.

(Vloeistof-)kerende voorziening:

Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.

Een kerende voorziening dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de opgevangen (vloei)stof niet weglekt voordat de verzamel en/of schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid. Uiteraard zijn hierbij stofeigenschappen als viscositeit en oplosbaarheid van belang. Daarbij zijn voor de bepaling van het kerend vermogen de aanwezigheid en grootte van de naden van belang. Langs naden kunnen stoffen toch in de bodem terechtkomen, zeker wanneer niet onmiddellijk een opruimactie wordt gestart. Daardoor is het bodembeschermend effect van dergelijke kerende voorzieningen bij lekkages en morsingen van vloeistoffen beperkt.

Eisen die de gemeente stelt aan reeds bestaande vloeren, zoals vloeistofdicht met "VVV" of "Vloeistofkerend, kunnen betekenen dat de vloeren  moeten worden verbeterd om hieraan te voldoen. Soms kan men met het aanbrengen van kitvoegen volstaan, in andere gevallen zal een vloeistofdichte topvloer moeten worden aangebracht. Ook het plaatselijk vloeistofdicht maken van een vloergedeelte door middel van vloeistofkeringen of gemarkeerde begrenzingen kan binnen de regelgeving voldoende zijn.

U dient voordien wel duidelijk door de gemeentelijke instanties op de hoogte te worden gebracht aan welke eisen uw vloer moet voldoen, bij voorkeur schriftelijk om later verwarring te voorkomen. De regelgeving wordt voortdurend aangepast zodat ook de eisen regelmatig worden bijgesteld.

Het is daarom van zeer groot belang dat u zich vooraf goed laat adviseren omtrent de geldende eisen voor uw vloer. Onderschat het belang van deze soort regelgeving niet; het in een vroeg stadium toepassen van de actuele eisen kan veel geld besparen.

Meer informatie vindt u op http://www.nibv.nl/achtergrond1.html

Klik hier voor: Wegwijzer bodembescherming voor ondernemers

Want u weet: "Vloeren vormen de basis" afbouwkeur-logo.png

Ontwerp & realisatie: Mecano.nl creative communicatie