In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Traas Vloeren.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Traas Vloeren
Adres: Daniëlsweg 4 4451 HP Heinkenszand Nederland

Telefoonnummer: +31113 56 88 77
KvK: 22020190
Website: traasvloeren.nl

De website van Traas Vloeren (traasvloeren.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Traas Vloeren is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Traas Vloeren zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

Doeleinden

Traas Vloeren verzamelt persoonsgegevens via traasvloeren.nl op een aantal manieren:

Via formulieren op de website
Via Google Analytics

Formulieren op de website

De website is voorzien van een aantal formulieren: het formulier ‘contact formulier’ en ‘offerte aanvragen’. In deze formulieren vragen we u om persoonsgegevens.

In het formulier ‘contact formulier’ vragen we om:

Uw naam,
Uw e-mailadres,
Uw telefoonnummer,
Uw woonplaats,
Een eventuele opmerking.

In het formulier ‘offerte aanvragen’ vragen we om:

Uw naam,
Uw e-mailadres,
Uw telefoonnummer,
Uw bedrijfsnaam,
Uw woonplaats,
Uw huisnummer,
Uw postcode,
Een eventuele opmerking.

De gegevens die u invoert in deze formulieren worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

Google Analytics

De Traas Vloeren website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Verstrekking aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Traas Vloeren werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Traas Vloeren essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Traas Vloeren zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op traasvloeren.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement.

Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
  • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
  • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
  • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

Bewaren van gegevens

Traas Vloeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

Beveiliging

Biologisch Bedrijf Blok treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Traas Vloeren.

Het personeel van Traas Vloeren gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
Traas Vloeren maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
Traas Vloeren registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

Klachten

Hebt u een klacht over de manier waarop Traas Vloeren met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op

Cookie notice

Cookie notice

1. Introductie

De website traasvloeren.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op het device van de bezoeker worden geplaatst bij het bezoek aan een website die deze bestandjes verstuurd, in dit geval traasvloeren.nl.
In deze cookie notice leggen we uit wat cookies zijn, welke cookies te onderscheiden zijn, waartoe deze cookies worden gebruikt en hoe Traas Vloeren omgaat met cookies.

2. Wat zijn cookies?

Het bestandje dat we cookie noemen stelt niet veel voor, het is slechts een klein tekstbestandje waarin informatie opgeslagen wordt. Deze informatie wordt bij een later bezoek aan de website herkend. Soms kunnen zelfs andere websites deze cookies lezen en daar actie op ondernemen, bijvoorbeeld door het tonen van een advertentie die een relatie heeft met de website die in de cookies opgeslagen staat.

Sommige cookies zijn nodig voor het goed functioneren van een website. Sommige cookies zijn bedoeld om gebruikersgegevens op te slaan en daarmee statistische gegevens te produceren en sommige cookies zijn bedoeld om actie te ondernemen naar aanleiding van uw browsegedrag.

3. Soorten cookies

Cookies zijn op te delen in drie soorten:

Functionele cookies
Analytische cookies
Tracking cookies
Traas Vloeren maakt gebruik van functionele en anonieme analytische cookies. Voor het gebruik van deze cookies dient u geen toestemming te geven.

Bij uw eerste bezoek aan traasvloeren.nl vragen we u om uw cookie voorkeuren. Op dat moment wordt u geïnformeerd over welke cookies actief zijn.

FUNCTIONELE COOKIES:

Voor de functionele cookies hoeft u geen toestemming te geven, die zijn essentieel voor de werking van de website en verzamelen geen persoonsgegevens.

ANALYTISCHE COOKIES:

De website traasvloeren.nl verzamelt analytische gegevens. Dit doen we anoniem door middel van Google Analytics. Doordat de gegevens volledig anoniem zijn, vragen we u niet om toestemming voor het gebruik van deze cookies. Lees voor meer informatie onze privacy policy.

4. Toestemming

Sinds de inwerkingtreding van de AVG (25-5-’18) is het bij een cookie melding niet meer voldoende om bezoekers te informeren over welke cookies gebruikt worden. Bezoekers moeten actief kiezen voor het gebruik van cookies. Dit geldt niet voor functionele cookies en anonieme analytische cookies, deze worden automatisch geplaatst zonder toestemming van de gebruiker.

5. Inzage, correctie of verwijderen

U heeft het recht ons te vragen om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Lees voor meer informatie hierover onze privacy policy. Als de inzage in persoonsgegevens gekoppeld is aan een cookie, willen we u vragen de cookie mee te sturen. Deze is terug te vinden via de internet browser.

Wilt u cookies inzien of verwijderen? Volg dan het stappenplan van de betreffende browser. Hierbij de handleiding voor de drie meest populaire browsers van dit moment:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

6. Actieve cookies

De actieve cookies op traasvloeren.nl :

Functionele WordPress cookies (Functioneel) Er zijn diverse functionele WordPress cookies actief die het gebruik van WordPress vergemakkelijken. Zo hanteert WordPress bijv. cookies die helpen bij het inloggen.

_ga (Analytisch) Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.
__gat (Analytisch) Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.
__gid (Analytisch) Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.