Daniëlsweg 4 Heinkenszand 0113 - 568877 traasvloeren@traasvloeren.nl
AeI-geluidsiso01.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
jfs-geluidsiso02.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
5fc-3_juli_2006_002.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
aTF-3_juli_2006_003.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
IRZ-3_juli_2006_004.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
ev4-3_juli_2006_011.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
0ur-3_juli_2006_013.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
t5v-3_juli_2006_015.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand
9e4-3_juli_2006_022.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand

Zwevende geluidsisolerende vloeren

Geluidsoverlast van de buren onder, boven of naast je is zeer vervelend. Daarom worden in het bouwbesluit ook steeds hogere eisen gesteld aan geluidsisolatie. Geluid wordt vaak overgedragen door wanden, vloeren leidingen etc. als zijnde contactgeluid. De verbetering van de contactgeluidsisolatie wordt aangegeven met de afkorting: Ico. Als er geen eisen zijn gesteld aan het contactgeluid spreek je over 0 db. Dit is een vastgestelde waarde! Het bouwbesluit geeft aan een waarde van Ico +5 db. Dit betekent dat er een verbetering moet worden bereikt van 5db door kritisch naar de te gebruiken materialen en de diktes hiervan is dit meestal al haalbaar. Door de vloer te ontkoppelen van de draagvloer, wanden en leidingen dmv een geluidsisolerend materiaal aanten brengen tussen de draagvloer en de dekvloer  kan een veel hogere waarde worden gehaald, met sommige isolatie materialen tot wel 19 db. In appartementenbouw wordt vaak gesproken over een comfort norm van Ico +9db.

Er zijn zeer veel geluidsisolerende materialen, van zachte plaatmaterialen tot foamrollen. Voor plaatmaterialen moet de ondervloer worden uitgevlakt. Op de draagvloer worden de leidingen aangebracht en hierop komt een uitvullaag. Dit kan zijn een zandcement dekvloer, een isolerende lichtgewicht mortel of een gietmortel.

Op deze vloer worden de platen vlak aangebracht. Hierover wordt een folie aangebracht welke vloeimortel dicht wordt af geplakt zodat er geen mortel tussen kleine naadjes kan kruipen waardoor contact met de draagvloer ontstaat. De randen worden voorzien van een foamstrook welke tegen de wand en op de folie wordt vast geplakt, zodat ook hier geen contact kan optreden tussen vloer en wand. Opgaande leidingen worden ook op deze manier gescheiden van de vloer.

zwevende_dekvloer_1.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand

De vloer kan verder worden afgewerkt met een traditionele zandcement dekvloer van minimaal 70 mm dik waarin een wapeninggaas moet zijn opgenomen, of beter met een calciumsulfaat gebonden gietdekvloer. Dit omdat de buigtrekstrekte hiervan vele malen beter is dan van een zandcementdekvloer. En bij een zwevende dekvloer is de buigtreksterkte belangrijker dan de druksterkte. Op zachte plaat materialen zoals b.v. sonofloor is zandcement dekvloer eigenlijk geen optie, door over de vloer te kruipen en de mortel met de rei te verdichten ontstaat er vering in het pakket welke de vlakheid zeker niet ten goede komt. Ook moet de mortel echt een aantal dagen drogen zodat er geen vervorming van de mortel meer kan optreden, anders scheurt de vloer door het verende effect. De beste vloer wordt hierop gemaakt  door het toepassen van een gietdekvloer. Deze kun je dan in een minimale dikte van 40 mm aanbrengen en toch voldoende sterkte behalen.

zwevende_dekvloer_2.jpg - Terazzo en vloerenbedrijf Traas - Heinkenszand

Wij leveren een enkele foam laag van 8mm welke over de leidingen wordt aangebracht incl de randstroken en deze ook vloeimorteldicht af geplakt. Deze kan zoals hierboven worden afgewerkt met een dekvloer naar keuze. Een voordeel is de geringe vloer hoogte opbouw met uitstekende resultaten. Na metingen is gebleken dat een Ico +13 db geen uitzondering is. Een uitvullaag over de leidingen is overbodig en ook het uisnijden van leidingen in plaat materiaal is niet nodig.

In de praktijk voldoet iedere geluids-isolatie  aan de gestelde eisen. De belangrijkste details zijn wand aansluitingen en leiding doorvoeren. Alle contact van de dekvloer met de draagvloer worden  voorkomen. Het succes van een  zwevende geluids isolerende vloer is afhankelijk van het op de juiste wijze aanbrengen van de contact geluid isolatie.

In de grote projecten waar wij de enkellaagse 8mm foam toepassen zullen wij u d.m.v een geluidsmeting aantonen dat wij de gestelde waarden ook daadwerkelijk behalen.

Vloerverwarming kan goed in een zwevende dekvloer worden toegepast echter er moet een zwaar montagenet worden aangebracht op de geluidisolatie, zonder deze te beschadigen en hierop wordt de vloerverwarming gemonteerd. Deze mag in de gietmortel niet gaan opdrijven en moet om deze reden aan de isolatie worden vastgeplakt. Niet d.m.v beugels vast zetten aan de ondervloer want dan wordt er weer contact gemaakt met de draagvloer waardoor contactgeluid mogelijk is.

U begrijpt dat het zeer belangrijk is om in een heel vroeg stadium samen met de vloerenspecialist en de ontwerpers een keuze te maken in de soort isolatie en de aan te brengen dekvloer. Hierdoor kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd in geld en geluid!

Kijkt u ook even op de pagina RENOVATIE hierop vindt u de korreldekvloer om vloeren uit te vlakken welke een zeer hoge geluids reductie geeft!

Aandachtspunten uitvoering dekvloer op isolatie Aandachtspunten bij de uitvoering van een dekvloer op isolatie
(zwevende dekvloer), zowel thermisch als akoestisch.

Want u weet: “Vloeren vormen de Basis“ afbouwkeur-logo.png

Ontwerp & realisatie: Mecano.nl creative communicatie